ПНПУ Психолого-педагогічний факультет


 • image1
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image8
 • image8
 • image8

    Психолого-педагогічний факультет – один з найбільших у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за кількістю студентів, викладацьким складом та пропонованими абітурієнтам спеціальностей.
    Студенти психолого-педагогічного факультету – це ерудована, творча, з перспективними високоінтелектуальними ідеями, великим потенціалом до професійного зростання молодь, здатна до самореалізації та самовдосконалення в сучасному європейському освітньому просторі.
     Потужний якісний професорсько-викладацький склад факультету на високому науково-методичному рівні забезпечує роботу 8 кафедр та здійснює професійну підготовку студентів на денній і заочній формах навчання.
     На факультеті діє магістратура зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Спеціальна освіта», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта (музичне мистецтво)», «Середня освіта (образотворче мистецтво)», «Середня освіта (хореографія)», «Хореографія».
     Здійснюється прийом осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання на спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта (музичне мистецтво)», «Середня освіта (образотворче мистецтво)», «Середня освіта (хореографія)», «Хореографія».
     На факультеті є можливість пройти перепідготовку зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Спеціальна освіта», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Психологія» і «Спеціальна освіта».
     Психолого-педагогічний факультет надає можливість здібним студентам реалізувати себе у науковій, творчій, виховній та волонтерській діяльності.     На факультеті діють наукові школи авторитетних в Україні професорів та докторів наук, мистецькі вокальні (Український народний хор «Калина», Народний аматорський камерний хор імені П. Лиманського, Народний естрадно-музичний центр «Вікторія», Народний жіночий вокальний ансамбль «Свічадо») та хореографічні колективи (Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація», Народний ансамбль танцю «Весна», Народний ансамбль сучасного балету «Марія»), майстерні образотворчого та декоративного мистецтва, лабораторія психокорекції та соціально-психологічного тренінгу, науково-практична консультативно-діагностична лабораторія «Діагностика, корекція, психолого-педагогічна і соціальна реабілітація», кабінети інформаційно-комунікаційних технологій тощо.